DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Biểu phí và biểu mẫu

Biểu phí dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
 
 • Biểu phí dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
  • Phụ lục 01: Biểu phí quản lý tiền tệ

   Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của Techcombank trừ khi có thỏa thuận khác giữa Techcombank và Quý khách hàng.

   Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịchTechcomank gần nhất hoặc gọi đến: 024. 39 44 88 58 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

  • Phụ lục 02: biểu phí tài trợ thương mại

   Biểu phí này được thay đổi mà không cần có sự báo trước của Techcombank trừ khi có thỏa thuận khác giữa Techcombank và Quý khách hàng.

   Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịchTechcomank gần nhất hoặc gọi đến: 024. 39 44 88 58 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Biểu mẫu dành cho Khách hàng doanh nghiệp