DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 23/09/2019

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,612    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,712    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,132                             23,152                             23,272
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             212.84                             214.05                             220.05
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             15,279                             15,508                             16,010
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,051                             17,249                             17,750
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             28,318                             28,620                             29,223
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             23,010                             23,227                             23,732
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,531                             16,683                             17,084
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             25,013                             25,305                             26,007
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,195                               3,325
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,830                               3,030
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   731                                   736                                   786
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,481                               5,632
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     23.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,137
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,443                             23,831
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,155                             23,283
7                               23,160                             23,298
30                               23,185                             23,382
90                               23,252                             23,602
180                               23,352                             23,932
360                               23,557                             24,610
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       4,190,000                         4,220,000
23-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 2.13463 2.07038 2.06500
LIBOR EUR (%năm): -0.42271 -0.408 -0.33329
 Tỷ giá được cập nhật lúc 23/09/2019  04:21 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 23/09/2019 14:19

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,613    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,713    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,133                             23,153                             23,273
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.18                             213.38                             219.38
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,291                             15,520                             16,020
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,081                             17,280                             17,781
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,356                             28,659                             29,261
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,992                             23,209                             23,709
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,560                             16,713                             17,114
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,115                             25,408                             26,110
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,203                               3,333
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,829                               3,029
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   731                                   736                                   786
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,494                               5,648
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,137
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,443                             23,831
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,156                             23,284
  7                               23,161                             23,299
  30                               23,186                             23,383
  90                               23,253                             23,603
  180                               23,353                             23,933
  360                               23,558                             24,611
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,190,000                         4,220,000
  23-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13463 2.07038 2.06500
  LIBOR EUR (%năm): -0.42271 -0.408 -0.33329
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/09/2019  02:09 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/09/2019 10:55

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,613    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,713    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,133                             23,153                             23,273
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.22                             213.42                             219.44
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,298                             15,527                             16,029
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,080                             17,279                             17,780
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,418                             28,721                             29,324
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,990                             23,207                             23,709
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,560                             16,713                             17,114
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,131                             25,424                             26,127
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,202                               3,332
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,830                               3,030
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   732                                   736                                   786
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,502                               5,656
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,137
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,443                             23,831
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,156                             23,284
  7                               23,161                             23,299
  30                               23,186                             23,383
  90                               23,253                             23,603
  180                               23,353                             23,933
  360                               23,558                             24,611
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,190,000                         4,220,000
  20-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13463 2.07038 2.06500
  LIBOR EUR (%năm): -0.42271 -0.408 -0.33329
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/09/2019  10:51 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/09/2019 09:13

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,613    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,713    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,133                             23,153                             23,273
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.24                             213.44                             219.46
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,285                             15,513                             16,015
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,081                             17,280                             17,781
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,406                             28,710                             29,314
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,990                             23,207                             23,709
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,553                             16,705                             17,107
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,133                             25,427                             26,127
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,201                               3,332
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,830                               3,030
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   732                                   736                                   787
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,492                               5,644
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,137
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,443                             23,831
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,156                             23,284
  7                               23,161                             23,299
  30                               23,186                             23,383
  90                               23,253                             23,603
  180                               23,353                             23,933
  360                               23,558                             24,611
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,190,000                         4,220,000
  20-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.13463 2.07038 2.06500
  LIBOR EUR (%năm): -0.42271 -0.408 -0.33329
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/09/2019  09:09 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/09/2019 08:19

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,615    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,715    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,135                             23,155                             23,275
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.44                             213.64                             219.84
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,263                             15,491                             16,010
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,093                             17,292                             17,799
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,377                             28,680                             29,331
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             22,985                             23,202                             23,732
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,532                             16,684                             17,130
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,113                             25,406                             26,127
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,212                               3,343
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,830                               3,032
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   731                                   735                                   787
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,495                               5,649
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,142
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,448                             23,836
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,158                             23,286
  7                               23,163                             23,301
  30                               23,188                             23,385
  90                               23,255                             23,605
  180                               23,355                             23,935
  360                               23,560                             24,613
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       4,165,000                         4,197,000
  20-Sep-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.15888 2.084 2.07413
  LIBOR EUR (%năm): -0.41914 -0.40571 -0.33171
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/09/2019  08:16 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)