DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

TỶ GIÁ

Tỷ giá hối đoái

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày. Khách hàng sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,…trong hôm nay. Để tra cứu tỷ giá ngoại tệ của những ngày trước đó, xin quý khách vui lòng lựa chọn thời gian trong bảng dưới đây.

Lọc tỉ giá theo ngày tháng

Tỷ giá hối đoái cập nhật ngày 23/07/2019

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
       
Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
   Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
USD, (1,2)                             22,635    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD, (5,10,20)                             22,735    
(tỷ giá Đô la Mỹ)
USD,50-100                             23,135                             23,155                             23,275
(tỷ giá Đô la Mỹ)
JPY                             211.32                             212.60                             218.60
(tỷ giá đồng Yên Nhật)
AUD                             15,864                             16,109                             16,609
(tỷ giá Đô Úc)
CAD                             17,266                             17,478                             17,980
(tỷ giá Đô Canada)
GBP                             28,292                             28,656                             29,159
(tỷ giá Bảng Anh)
CHF                             23,145                             23,376                             23,878
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
SGD                             16,706                             16,870                             17,271
(tỷ giá Đô Singapore)
EUR                             25,500                             25,759                             26,361
(tỷ giá Euro)
CNY            -                                  3,245                               3,505
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
HKD            -                                  2,723                               3,223
(tỷ giá Đô Hồng Kông)
THB                                   722                                   731                                   868
(tỷ giá Bat Thái Lan)
MYR            -                                  5,567                               5,718
(tỷ giá tiền Malaysia)
KRW                                      -     23.00
( tỷ giá Won Korean)
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,077
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,385                             23,769
       
Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
 Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
3                               23,158                             23,286
7                               23,163                             23,301
30                               23,188                             23,385
90                               23,255                             23,605
180                               23,355                             23,935
360                               23,560                             24,613
       
  Tham chiếu
Tỷ giá vàng                       3,932,000                         3,959,000
23-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
 Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  04:08 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
(Nguồn từ Bloomberg)      

Xem lại những cập nhật trong ngày


 • Cập nhật lúc 23/07/2019 14:34

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,635    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,735    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,135                             23,155                             23,275
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.40                             212.68                             218.70
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,855                             16,099                             16,602
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,259                             17,471                             17,973
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,308                             28,672                             29,175
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,145                             23,376                             23,878
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,710                             16,874                             17,275
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,510                             25,768                             26,368
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,243                               3,503
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,723                               3,223
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   721                                   731                                   868
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,567                               5,719
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,077
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,385                             23,769
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,158                             23,286
  7                               23,163                             23,301
  30                               23,188                             23,385
  90                               23,255                             23,605
  180                               23,355                             23,935
  360                               23,560                             24,613
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       3,932,000                         3,959,000
  23-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
  LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  02:19 PM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/07/2019 14:25

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,635    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,735    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,135                             23,155                             23,275
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.54                             212.81                             218.81
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,857                             16,102                             16,604
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,263                             17,475                             17,977
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,354                             28,719                             29,221
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,148                             23,378                             23,880
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,715                             16,879                             17,280
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,523                             25,782                             26,385
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                   3,243                               3,503
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,723                               3,223
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   721                                   731                                   868
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,566                               5,717
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,077
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,385                             23,769
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,158                             23,286
  7                               23,163                             23,301
  30                               23,188                             23,385
  90                               23,255                             23,605
  180                               23,355                             23,935
  360                               23,560                             24,613
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       3,935,000                         3,962,000
  22-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
  LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  11:31 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/07/2019 10:22

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                                 22,635    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                                 22,735    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                                 23,135                                 23,155                                 23,275
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                                 211.58                                 212.85                                 218.87
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                                 15,864                                 16,109                                16,611
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                                 17,271                                 17,484                                 17,985
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                                 28,365                                28,731                                 29,233
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                                 23,164                                 23,395                                 23,897
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                                16,723                                 16,887                                 17,289
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                                 25,537                                 25,796                                 26,396
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                      3,243                                   3,503
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                      2,722                                   3,222
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                      722                                      731                                      861
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                      5,566                                  5,719
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                          -   0.00 23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                                   23,077
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                                22,385                                 23,769
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                                   23,158                                 23,286
  7                                  23,163                                 23,301
  30                                   23,188                                 23,385
  90                                   23,255                                 23,605
  180                                  23,355                                 23,935
  360                                   23,560                                 24,613
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                           3,935,000                             3,962,000
  22-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
  LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  Time 10:12  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/07/2019 08:51

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,635    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,735    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,135                             23,155                             23,275
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             211.62                             212.89                             218.89
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,871                             16,116                             16,616
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,271                             17,484                             17,985
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,375                             28,740                             29,242
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,176                             23,407                             23,909
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,727                             16,891                             17,292
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,539                             25,798                             26,401
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,242                               3,503
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,722                               3,222
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   722                                   732                                   862
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,567                               5,719
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,077
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,385                             23,769
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,158                             23,286
  7                               23,163                             23,301
  30                               23,188                             23,385
  90                               23,255                             23,605
  180                               23,355                             23,935
  360                               23,560                             24,613
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       3,935,000                         3,962,000
  22-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
  LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  08:50 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)      
 • Cập nhật lúc 23/07/2019 08:14

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
         
  Loại tiền  Tỷ giá mua  Tỷ giá bán
     Tiền mặt/séc  Chuyển khoản  
  USD, (1,2)                             22,660    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD, (5,10,20)                             22,760    
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  USD,50-100                             23,160                             23,180                             23,300
  (tỷ giá Đô la Mỹ)
  JPY                             212.12                             213.40                             219.42
  (tỷ giá đồng Yên Nhật)
  AUD                             15,911                             16,156                             16,659
  (tỷ giá Đô Úc)
  CAD                             17,393                             17,610                             18,111
  (tỷ giá Đô Canada)
  GBP                             28,414                             28,780                             29,283
  (tỷ giá Bảng Anh)
  CHF                             23,229                             23,461                             23,964
  (tỷ giá Franc Thụy Sĩ)
  SGD                             16,771                             16,936                             17,337
  (tỷ giá Đô Singapore)
  EUR                             25,604                             25,864                             26,464
  (tỷ giá Euro)
  CNY            -                                  3,247                               3,508
  (tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc)
  HKD            -                                  2,726                               3,227
  (tỷ giá Đô Hồng Kông)
  THB                                   724                                   733                                   864
  (tỷ giá Bat Thái Lan)
  MYR            -                                  5,580                               5,732
  (tỷ giá tiền Malaysia)
  KRW                                      -     23.00
  ( tỷ giá Won Korean)
  TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ                               23,077
  TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND                             22,385                             23,769
         
  Tỷ giá kỳ hạn USD   Tham chiếu
   Kỳ hạn (ngày)    Tỷ giá mua   Tỷ giá bán 
  3                               23,183                             23,311
  7                               23,188                             23,326
  30                               23,213                             23,410
  90                               23,280                             23,630
  180                               23,380                             23,961
  360                               23,586                             24,640
         
    Tham chiếu
  Tỷ giá vàng                       3,950,000                         3,977,000
  22-Jul-19 3 tháng  6 tháng  12 tháng
  LIBOR USD (%năm): 2.25938 2.14425 2.15775
  LIBOR EUR (%năm): -0.41429 -0.42614 -0.34014
   Tỷ giá được cập nhật lúc 23/07/2019  08:13 AM  và chỉ mang tính chất tham khảo.
  (Nguồn từ Bloomberg)