DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Tin tức cập nhật

 • Thông báo chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nam An Khánh

  Thông báo chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nam An Khánh

  1/31/2019 2:50:12 PM

  Căn cứ văn bản số 60/Cục I.5 ngày 08/01/2019 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch CamRanh của Techcombank;
  Căn cứ quyết định số 0092/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Nam An Khánh;

  Xem chi tiết
 • Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

  Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

  1/29/2019 6:27:05 PM

  Nhằm đảm bảo thực hiện các giao dịch và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

  Xem chi tiết
 • Thông báo thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Miền Trung

  Thông báo thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện Miền Trung

  1/24/2019 2:08:25 PM

  Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; Căn cứ quyết định số 0050/2019/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Văn phòng đại diện Miền Trung;

  Xem chi tiết
 • Thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

  Thông báo thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

  1/24/2019 2:04:09 PM

  Căn cứ vào văn bản số 1066/ĐAN-TGSNH ngày 25/12/2018 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Đà Nẵng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Căn cứ quyết định số 0052/2019/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;

  Xem chi tiết
 • Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Trần Điền

  Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Trần Điền

  1/17/2019 2:34:31 PM

  Căn cứ văn bản số 2863/Cục I.5 ngày 28/12/2018 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Trần Điền của Techcombank; Căn cứ quyết định số 0026/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành – Phòng Giao dịch Trần Điền;

  Xem chi tiết
Số tin hiển thị