HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Tin tức cập nhật

 • Thông báo bảo trì hệ thống

  Thông báo bảo trì hệ thống

  10/15/2015 10:50:35 AM

  Với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Techcombank sẽ tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống công nghệ trong khoảng thời gian từ 00:05 ~ 01:15 ngày 31/5/2015.
   

  Xem chi tiết
 • Thông báo bảo trì hệ thống – ngày 06 tháng 09 năm 2014

  Thông báo bảo trì hệ thống – ngày 06 tháng 09 năm 2014

  10/15/2015 10:50:21 AM

  Nằm trong kế hoạch bảo trì hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng của các dịch vụ công nghệ ngân hàng cung cấp tới quý khách hàng. Dự kiến từ 23:00 – 00:00 ngày 06/09/2014, Techcombank sẽ tiến hành bảo trì hệ thống.

  Xem chi tiết
 • Thông báo bảo trì hệ thống

  Thông báo bảo trì hệ thống

  10/15/2015 10:49:07 AM

  Nằm trong kế hoạch bảo trì hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng của các dịch vụ công nghệ ngân hàng cung cấp tới quý khách hàng. Dự kiến từ 20:00 – 20:20 ngày 19/07/2014 Techcombank sẽ tiến hành bảo trì hệ thống.

  Xem chi tiết
 • Thông báo: Chuyển đổi kết nối ATM về Trung Tâm Dữ Liệu mới

  Thông báo: Chuyển đổi kết nối ATM về Trung Tâm Dữ Liệu mới

  10/6/2015 4:15:35 PM

  Với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ tiến hành chuyển đổi kết nối ATM về Trung Tâm Dữ Liệu mới từ 1:00 sáng -  02:00 sáng ngày 21/03/2015 và  từ 01:00 sáng -  02:00 sáng ngày  22/03/2015.

  Xem chi tiết
 • Thông báo bảo trì hệ thống – ngày 03 tháng 08/2014

  Thông báo bảo trì hệ thống – ngày 03 tháng 08/2014

  10/6/2015 4:07:44 PM

  Nằm trong kế hoạch bảo trì hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng của các dịch vụ công nghệ ngân hàng cung cấp tới quý khách hàng. Dự kiến từ 00:00 – 02:00 ngày 03/08/2014 Techcombank sẽ tiến hành bảo trì hệ thống.

  Xem chi tiết
Số tin hiển thị