DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, kể từ ngày 16/11/2015, Techcombank thực hiện đồng bộ hóa toàn bộ thông tin liên hệ của Quý khách hàng ( số điện thoại di động/ email/ địa chỉ liên hệ ). Theo đó, khi Quý khách cập nhật các thông tin liên hệ của bất kỳ dịch vụ nào đang sử dụng tại Techcombank ( Ví dụ Homebanking, Internetbanking, …), hệ thống Techcombank sẽ tự động đồng bộ thông tin này sang các dịch vụ còn lại của Quý khách.