DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo điều chỉnh công thức tính lãi cho thẻ tín dụng Techcombank

Nhằm tuân thủ quy định của Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 01/01/2018, lãi suất áp dụng cho các loại Thẻ tín dụng do Techcombank phát hành sẽ được tính dựa trên cơ sở tính lãi mới là 365 ngày/năm thay thế cho cơ sở tính lãi 360 ngày/năm. Cơ sở tính lãi mới được áp dụng cụ thể như sau:

1. Công thức tính lãi: Số tiền lãi của từng kỳ sao kê được xác định theo công thức sau:
  • Trước ngày 01/01/2018: Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)/360
  • Từ ngày 01/01/2018: Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)/365
Trong đó:
  • Số dư thực tế là số dư cuối ngày tính lãi của dư nợ mà chủ thẻ còn phải trả cho Techcombank
  • Số ngày duy trì số dư thực tế (Thời gian vay thực tế) là số ngày được tính từ ngày các giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ của Techcombank đến hết ngày liền kề trước ngày chủ thẻ hoàn trả hết nợ
  • Lãi suất tính lãi (Lãi suất cho vay) được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (1 năm là 365 ngày),  do Techcombank ban hành và được thay đổi theo từng thời kỳ, được công bố công khai tại trụ sở của Techcombank và/hoặc trên website của Techcombank.
2. Các quy định về miễn lãi/thu lãi đối với từng loại giao dịch: tuân theo quy định tại Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank  

Thông báo này được xem là một phần của Bản Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng tại Techcombank mà Quý khách đang duy trì với Techcombank.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, Quý khách vui lòng liên hệ:
  • Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (miễn phí) hoặc 84-24-39446699 hoặc call_center@techcombank.com.vn
  • Hoặc đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Techcombank gần nhất.