DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài của thẻ quốc tế do Techcombank phát hành

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm thẻ quốc tế do Techcombank phát hành trong thời gian qua.

Ngày 29/12/2017, NHNN ban hành TT26/2017/TT - NHNN sửa đổi một số nội dung của TT19/2016/TT - NHNN – Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống Đốc NHNN VN ban hành, trong đó có bổ sung nội dung về hạn mức sử dụng thẻ. Cụ thể: “Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”

Nhằm tuân thủ quy định của Thông tư số 26/2017/TT-NHNN, kể từ ngày 03/03/2018 Techcombank sẽ áp dụng hạn mức rút tiền mặt tại nước ngoài đối với tất cả các loại thẻ quốc tế do Techcombank phát hành cụ thể như sau:

Các loại thẻ áp dụng bao gồm:

  1. Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa

  2. Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa

  3. Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank JCB

Hạn mức giao dịch rút tiền mặt tại nước ngoài: tối đa 30 triệu VND/thẻ /ngày

Các hạn mức giao dịch khác vẫn giữ nguyên không thay đổi

Mọi thắc mắc có liên quan, quý khách vui lòng liên hệ Techcombank theo cách sau:

Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (miễn phí) hoặc 84-24-39446699 hoặc call_center@techcombank.com.vn

Hoặc đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Techcombank gần nhất.