DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên

Căn cứ vào văn bản số 1156/THN - TTGS ngày 20/12/2017 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên;
Căn cứ quyết định số 1400/2017/QĐ - HĐQT ngày 10/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 25 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 375 3989      Fax: 0208 375 5858
 
Địa điểm mới: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 64 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 375 3989      Fax: 0208 375 5858

Ngành nghề kinh doanh:Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên hoạt động kinh doanh theo quyết định số 143 QĐ – NH5 ngày 06/8/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại lý bảo hiểm.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!