HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Từ Sơn

Căn cứ văn bản số 1462/NHNN-BNI3 ngày 02/11/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Từ Sơn trực thuộc chi nhánh Bắc Ninh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 0893/2020/QĐ - HĐQT ngày 09/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng Giao dịch Từ Sơn;
 
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
 Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH – PHÒNG GIAO DỊCH TỪ SƠN
Địa chỉ: Trung tâm thương mại thể thao Nam Hồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: (0222) 6260 999
 
 Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH - PHÒNG GIAO DỊCH TỪ SƠN
Địa chỉ: Tầng 1, căn 382 & 390, đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Điện thoại: (0222) 6260 999/6260 169/6260 167/3744 968
 
 Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!