DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo từ Techcombank

Techcombank xin thông báo ngân hàng đang cân nhắc một số cơ cấu khác nhau nhằm mục đích chuẩn bị cho tiến trình niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có thể bao gồm việc Techcombank bán cổ phiếu của ngân hàng và việc một số cổ đông hiện hữu bán cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng. Thông tin chi tiết sẽ được ngân hàng tiếp tục thông báo tại thời điểm thích hợp.