DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo về việc bổ sung, sửa đổi một số điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin thông báo: Từ ngày 30/11/2015, Techcombank tiến hành bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong bản Điều khoản và điều kiện về Phát hành và sử dụng thẻ tín dụng áp dụng cho khách hàng cá nhân.
 
Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.techcombank.com.vn/file/get/3758
 
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng!