HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

 

Ông Jens Lottner
Ts. Jens Lottner
Tổng giám đốc
Trinh Bang
Ông Trịnh Bằng
Giám đốc
Tài chính Tập đoàn
Phan Thi Thanh Bình
Bà Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
 Khối Ngân hàng Bán buôn
Chester Gorski
Ông Chester Gorski
Giám đốc Chuyển Đổi 
Ông Kyle Timothy Justin
Ông Kyle Timothy Justin 
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi
 
Nikki Dang
Nikki Dang
Giám đốc Khối
Quản trị nguồn nhân lực
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Phó Tổng Giám đốc thường trực
Giám Đốc Điều Hành
GĐK TVTC & DVKH
Bà Nguyễn Hương Giang
Bà Nguyễn Hương Giang 
Giám đốc Lĩnh vực kinh tế FMCG
Khối Ngân hàng Bán buôn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Khối Tư vấn tài chính
và Dịch vụ khách hàng 
Mr Santhosh Mahendiran
Ông Santhosh Mahendiran
Giám đốc Khối Dữ liệu & Phân tích
Bà Trần Thị Minh Lan
Bà Trần Thị Minh Lan
Giám đốc Khối
Chiến lược&Phát triển
Giám đốc Nội chính Toàn hàng
Ông Siva R.Krishnan
Ông Siva R. Krishnan
Giám đốc
Khối Quản trị rủi ro
Chu Hồng Ngọc
Ông Chu Hồng Ngọc
Giám đốc
Khối Vận Hành
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Phó Tổng giám đốc
Giám đốc Khối Ngân hàng
Giao dịch toàn cầu
Vishal Shah
Ông Vishal Shah
Giám đốc
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Terry Hung-sun Li
Ông Terry Hung-sun Li
Giám đốc Khối Bảo Hiểm
Thái Minh Diễm Tú
Bà Thái Minh Diễm Tú
Giám đốc Khối Tiếp Thị
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Khối
Công nghệ Thông tin
Vũ Minh Trường
Ông Vũ Minh Trường
Giám đốc
Nguồn vốn
và Thị trường Tài chính