CÁ NHÂN 1800 588 822
DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
X
Mạng lưới & Địa điểm ATM
Liên hệ

DOANH NGHIỆP

84 24 3944 6699

CÁ NHÂN

1800 588 822

 • Thẻ thanh toán

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • DOANH NGHIỆP

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Dịch vụ tài khoản

  • Ngân hàng điện tử

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẩu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM
Khởi hành từ mơ ước
Zero fee

Hạn mức thẻ thanh toán Xem chi tiết

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority

Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

Đăng ký mở thẻ ngay
và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ Techcombank.

Hạn mức thẻ thanh toán
Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic

 Loại hình giao dịch  Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày Không áp dụng
Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày 70 triệu đồng
Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 40 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch 15 triệu đồng
Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày * 20 triệu đồng
Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày ** 20 triệu đồng
Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức chuyển tiền qua máy ATM tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày 30 triệu đồng
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ
** Manual key: là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ cho đơn vị chấp nhận thẻ
Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày Không áp dụng
 Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày 70 triệu đồng
Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 40 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch 15 triệu đồng
Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày * 40 triệu đồng
Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày ** 40 triệu đồng
Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày 150 triệu đồng
Hạn mức chuyển tiền qua máy ATM tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày 30 triệu đồng
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ
** Manual key: là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ cho đơn vị chấp nhận thẻ
Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày 550 triệu đồng
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày 300 triệu đồng
Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày 70 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày 30 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2/giao dịch 20 triệu đồng
Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày 600 triệu đồng
Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày 600 triệu đồng
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày * 50 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch 20 triệu đồng
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày 30 triệu đồng
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ
Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày 600 triệu đồng
Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày 600 triệu đồng
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày * 50 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch 20 triệu đồng
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày 30 triệu đồng
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ
Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority

Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority

 Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày 350 triệu đồng
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày 100 triệu đồng
Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày 100 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 15 triệu đồng
Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

 Loại hình giao dịch Giá trị hạn mức giao dịch
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày Không áp dụng
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch 10 triệu đồng
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày 50 triệu đồng
Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày 50 triệu đồng
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày 20 triệu đồng