HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

L/C trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

3/17/2015 4:54:26 PM
Giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp nhập khẩu

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp nhập khẩu khó tiếp cận được với nguồn vốn vay ngoại tệ từ các ngân hàng, Techcombank là ngân hàng tiên phong đưa ra một giải pháp hữu hiệu cho bài toán ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu, đó chính là sản phẩm mới: UPAS L/C, L/C trả chậm có điều khoản thanh toán ngay.

Đây chính là một sản phẩm thay thế hoàn hảo cho L/C trả ngay bằng vốn vay ngân hàng, cân bằng được cả hai điều kiện: giảm áp lực về ngoại tệ cho các doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ và yêu cầu được thanh toán ngay từ nhà xuất khẩu.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp:
- Có được giá tốt trong hợp đồng mua bán ngoại thương do Nhà xuất khẩu nhận được tiền ngay từ Ngân hàng chiết khấu
- Được Techcombank tài trợ vốn ngoại tệ dưới hình thức L/C trả chậm, không phải trả lãi suất cao để vay VNĐ
- Thời hạn trả chậm tối đa lên tới 360 ngày
- Được ưu đãi về giá mua ngoại tệ
- Thời gian xử lý chứng từ nhanh chóng
- Thủ tục đơn giản, thuận tiện

Đối tượng:
Các doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ để mở L/C nhập khẩu hàng hóa

Điều kiện sử dụng UPAS L/C:
Khách hàng sử dựng dịch vụ UPAS L/C phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định nghiệp vụ thư tín dụng của Techcombank; đồng thời phải đáp ứng thêm điều kiện bắt buộc nằm trong yêu cầu mở L/C:
- Yêu cầu xuất trình hối phiếu trả chậm
- Hối phiếu trả chậm sẽ được thanh toán bằng cách chiết khấu trên cơ sở trả ngay
- Ngân hàng chiết khấu đồng thời là Ngân hàng thông báo thứ nhất là các Ngân hàng có thỏa thuận hợp tác với Techcombank (Hiện tại, Wells Fargo và Citibank là 2 ngân hàng chiết khấu đã cấp hạn mức cho Techcombank và chấp nhận chiết khấu hối phiếu UPAS L/C. Cả 2 ngân hàng này đều có mạng lưới rộng trên toàn thế giới).

Biện pháp bảo đảm cho UPAS L/C:
- Ký quỹ (bằng vốn tự có)
- Tài sản bảo đảm

Tại thời điểm ký hậu vận đơn/ủy quyền nhận hàng/phát hành bảo lãnh nhận hàng/đủ điện chấp nhận thanh toán, khách hàng phải có đầy đủ tiền ký quỹ, phần vốn tự có (nếu có) và hoàn tất hồ sơ tài sản đảm bảo cho khoản thanh toán UPAS L/C.